Rabattkoder og rabatter

RABATTKODER (Vouchers)

Vi tilbyr med jevne mellomrom rabattkoder som et ledd i vår markedsføring. Disse kodene er kun gyldige i begrensede perioder, og kan være underlagt bestemte betingelser. Kodene kan være begrenset til kun å kunne benyttes i forbindelse med bestemte produkter, kategorier eller merker.

  • Når du benytter en rabattkode må du handle for det angitte minimumsbeløpet.
  • Hvis du kjøper for mindre enn det angitte minimumsbeløpet, vil differensen ikke bli refundert.
  • Enhver rabattkode du ønsker å benytte, skal tastes inn i handelsforløpet innen du betaler ordren.
  • Du kan ikke få godskrevet en glemt rabattkode etter at ordren er utført.
  • Det kan kun benyttes 1 rabattkode pr. ordre.
  •  

Rabattkodene er ikke personlige, og kan brukes av ihendehaveren. Rabattkodene har ingen kontantverdi og kan ikke løses inn i kontanter, tilgodelapper eller lignende.

I tilfeller av bedrageri, forsøk på svindel eller i tilfeller av mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med innløsning av rabattkoder, er vi berettiget til å annullere rabattkoden, å annullere ordren hvorpå rabattkoden er benyttet samt blokkere din mulighet for å handle på MTimes.no for alltid.